Tietosuojaseloste

Hyvän Olon Hoitola Kissanpäivien tietosuojaseloste

Kuka olen; Hyvän Olon Hoitola Kissanpäivät perustaja, toiminimiyrittäjä Päivi Karvinen verkkosivustoni osoite on: https://www.hoitolakissanpaivat.com

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjänedustaja ja tetosuojavastaava: Päivi Karvinen, info@hoitolakissanpaivat.com, puhelin: 040 588 5880

Käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterien ylläpito.

Rekisterit ovat ainoastaan manuaalisena versiona.

Rekisterien nimet ovat: Jalkojenhoitoasiakkaat, Hieronta asiakkaat A-K, Hieronta asiakkaat L-Ö.

Mitä tietoa kerään ja miksi: Ylläpidän asiakasrekistereitä, joissa on asiakkaan yhteystiedot eli nimi, osoite ja puhelinnumero.

Sosiaaliturvatunnuksen pyytämiseen on lakisääteinen velvoite. Sillä yhdistetään aukottomasti kukin asiakas omaan asiakaspaperiinsa. Asiakaspaperiin tulee terveystietoja, mm. hoitoon mahdollisesti vaikuttavat sairaudet ja lääkitys. Hoitoon hakeutumisen syy, oireet ja mahdolliset röntgenkuvaukset nimeltä. Tehdyt tukimus- ja hoitoraportit. Hoidon arviointi, palaute ja vointi hoidon päättyessä. Seurantakäynneillä kirjataan hoidon vaikutukset. Viralliset selvityspyynnöt ja vaaratapahtumien tiedot.

Säännönmukaisena tietolähteenä rekisterissä on asiakas itse haastattelun perusteella.

Säännönmukaisesti tietoja ei luovuteta muille, kuin asiakkaalle itselleen. Automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalisessa muodossa olevat asiakastiedostot ovat jaoteltuina mappikansioihin rekisteröityjen ryhmien mukaisesti. Mappikansioit säilytetään lukitussa, paloturvallisessa kassakaapissa hoitolan kaapissa. Asiakastiedot koskevat vaitiolovelvollisuutta ja asiakirjasalaisuutta.

Sähköisessä muodossa on ainoastaan alihankkijana toimivan Booksalon Oy:n ajanvarausjärjestelmä. Siihen talletetaan vain asiakkaan nimi, puhelinnumero, varattu aika ja hoito. Jos asiakas haluaa itse rekisteröityä booksaloniin, silloin hän voi tallentaa sinne myös oman osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa. Asiakkaat eivät näe toistensa varaamia aikoja. Ohjelmassa näkyy vain vapaana olevat ajat.

Tietojen säilytysaika: Säilytetään vain toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkotuksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötietojen käsittelyn ja/tai henkilötiedon perusteella. Potilastietoja koskee lakisääteinen säilytysaika. Terveystietojen säilyttämisaika on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoja, niin 120 vuotta potilaan syntymästä. Virallisiin selvityspyyntöihin liittyvät tiedot säilytetään 12 vuotta.

Varaa Aika Verkosta

Voit varata aikasi hierontaan netistä

Ajanvarauskalenterin käyttö on helppoa ja nopeaa.

Hierontaa ja jalkojenhoitoa tarjoava yritys Pohjois-Heinävedellä Karvion Varistaipaleessa.

Ota yhteyttä

© 2024 – Verkkosivuston luonut ♥:llä Kasu.fi